Chestionar pentru manageri
Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB) realizează un sondaj privind domeniile feminizate 
și abilitățile necesare femeilor pe piața muncii. Sondajul se realizează în cadrul proiectului „ECHITFEM - Echitate pe 
piața muncii pentru femeile din regiunile Sud Muntenia și București Ilfov”, cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 
Vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări, luând în considerare că nu există răspunsuri corecte sau greșite. 
E bine să știți că ați fost ales/aleasă în mod aleatoriu pentru acest exercițiu. Ne interesează doar opiniile dvs., 
ce vor fi folosite doar în scop statistic și vor rămâne confidențiale și anonime.
Vă mulțumim!